Performance testen

Praegus, voor úw performance testen!

Praegus is gespecialiseerd in het performance testen van informatiesystemen, websites en mobiele applicaties. Onze specialisten onderscheiden zich door brede inhoudelijke ervaring, uitmuntende kennis van testtools en we kunnen zowel functioneel als technisch testen. We hebben veel ervaring met testautomatisering. Dit passen we onder andere toe bij het testen van websites en web services. Hier komt vaak veel meer bij kijken dan alleen het testen van functionaliteit, denk bijvoorbeeld aan performance en beschikbaarheid. Dat maakt Praegus dé ideale partner voor performance testen.

Het belang van performance testen

Een website of applicatie staat of valt met een goede performance. Bedrijfsprocessen die stilvallen kunnen al snel tot miljoenenschade leiden. Klanten die in een webshop geen snelle afhandeling ervaren verdwijnen onherroepelijk naar de concurrent. Ook in de ‘first time right’ markt van mobiele applicaties is performance cruciaal. Gebruikers installeren applicaties makkelijk, maar verwijderen ze ook weer net zo snel.

Uit een onderzoek op de webshop van Amazon.com bleek dat een stijging van 100 milliseconden (0,1 sec) in reactietijd tot een schade van 1% in de verkoop leidt. Maar ook omgekeerd: een performance winst van 400 milliseconden bij Yahoo, leverde een omzetstijging op van 9%! Een goede performance betekent bezoekers en omzet, dus betere business.

Grip op performance testen?

Hoe garandeer je dat websites en systemen een goede performance hebben? Het begint bij performance requirements. Zijn er realistische gegevens of verwachtingen over het (toekomstig) gebruik?
Praegus adviseert om voorafgaand aan het performance testen eerst de verwachtingen en eisen in kaart te brengen. Een performance meting heeft geen waarde als er geen referentiekader is. Door vroegtijdig onze performance specialisten in te schakelen kunnen we u helpen om uw eisen en verwachtingen uit te werken. Zo zijn betere inschattingen te maken voorde benodigde middelen. Daarnaast is deze voorbereiding van belang om een succesvol performance testtraject in te richten.

Vormen van performance testen

Bij performance testen zijn verschillende vormen te onderkennen. Enkele veel voorkomende vormen zijn benchmarktesten (voor referentiekaders en systeemconfiguraties), loadtesten (om grote hoeveelheden te simuleren) en stresstesten (om het gedrag bij extreme situaties en piekbelastingen in kaart te brengen). Wij bevelen ook aan om performance testen uit te voeren op web services (middels SOAP of WSDL API interfaces) en mobiele applicaties.

Welke vorm voor uw organisatie geschikt is, wordt in overleg bepaald en is mede afhankelijk van de eisen en de omgeving.

Praegus als partner in performance testing

De performance specialisten van Praegus zijn in de eerste plaats testspecialisten. Maar met meer technische kennis op het gebied van infrastructuur, communicatie-protocollen en performance tools (commercieel, Open Source en een eigen framework). Dit stelt ons in staat om een performance teststrategie te ontwikkelen en uit te voeren. We sparren met u over de performance eisen en metingen, maar ondersteunen ook bij de analyse en oplossingen. Hiermee draagt Praegus bij aan uw succes!

 

Meer weten? Neem contact met ons op