Solutions

IEDERE ORGANISATIE IS UNIEK!

Teststrategie en testuitvoering zijn daarom maatwerk voor iedere organisatie en ieder project. Serieuze aandacht voor testen loont. Hoe eerder een fout in een applicatie wordt gevonden, des te lager de herstelkosten. In de praktijk daarentegen worden testspecialisten ironisch genoeg, vaak vanwege budgettaire overwegingen, pas in een laat stadium ingeschakeld. Hierdoor blijft weinig tijd over voor het testen. Testen vraagt dan ook om strategisch en analytisch inzicht, een gestructureerde aanpak en een uitstekende begeleiding, welke Praegus u kan bieden.

pijlers

UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?

Veel organisaties onderkennen de noodzaak van (tijdig) testen. Niet iedere organisatie beschikt echter over voldoende resources – of specialisten met het juiste kennisniveau – om te testen. De testspecialisten van Praegus hebben veel ervaring met professioneel en gestructureerd testen. Testanalisten, testcoördinatoren, testspecialisten, testmanagers en testadviseurs zijn er om u te helpen. Onze professionals opereren op zowel tactisch als strategisch niveau en zijn daarbij locatie, branche-, technologie- en methodeonafhankelijk.

 De diensten van Praegus beslaan een ruim scala van oplossingen op het gebied van software testing. Deze diensten zijn afzonderlijk of in combinatie met elkaar inzetbaar en doen recht aan alle aspecten van het testproces.

  • Experts op het gebied van testautomatisering
  • Haalbaarheidsonderzoek en business case testautomatisering
  • Berekenen Total Cost of Ownership en Return on Investment testautomatisering
  • Toolselectie en toolimplementatie
  • Performance- stress- en loadtesten
  • (Test)procesinrichting en -verbetering
  • Professionalisering en ontwikkeling systeemontwikkelingsproces
  • Mobile apps testen
  • Testomgevingen opzetten en beheren
  • Testtrainingen & workshops

Praegus beantwoordt uw testvragen: van het schrijven van een testplan, het uitvoeren van een risicoanalyse, het voorbereiden en uitvoeren van alle denkbare testsoorten, het adviseren en verbeteren van uw testproces tot het opzetten en inrichten van een compleet kwaliteitssysteem.